Tretroller mit 20" Bereifung

 

Yedoo  Dragstr 20"/20"

 


KOSTKA  Sonderedition 

Twenty Black&White

20"/20"


 

Yedoo  Rodstr 20"/16"

 


KOSTKA Hill Max   20"/16"

 

 

 


 

KOSTKA Hill Fun 3    20"/16"

 

 


 

Crussis   Active 20"/16"

 


KOSTKA Uni 2  20"/12"